onze normen

onze normen

BLUESIGN® STANDAARD

BLUESIGN® STANDAARD

Zelfs milieubewust geproduceerde outdoorproducten laten ecologische voetafdrukken achter. Bij deuter willen we die zo klein mogelijk houden. Daarom produceren wij volgens de uitgebreide normen van het bluesign®-systeem - uit verantwoordelijkheid voor mens, milieu en hulpbronnen.

 

ALLES OVER DE BLUESIGN® STANDAARD

Duurzame textielproductie is een zaak van iedereen. Ook van jou. Je draagt het tenslotte zelf. Of het nu gaat om jeans voor dagelijks gebruik, functionele jassen of rugzakken voor wandelen, fietsen of skitochten - de productie ervan is complex en kan een aanzienlijke impact hebben op mens en natuur. Wij willen die impact verminderen. Daarom zoeken we naar optimalisatiemogelijkheden in alle stadia van de productieketen - van de grondstof tot het afgewerkte product. Daarbij gaat het om de hoeveelheid, het soort en de kwaliteit van het materiaal, maar ook om het energie- en waterverbruik, de omgang met chemicaliën, geluidsemissies, het afval dat ontstaat en de arbeidsveiligheid.

In ons streven naar milieuvriendelijke productieprocessen volgen wij sinds 2008 de bluesign®-normen. Een samenhangende aanpak die uitstekend past bij de 360°-verantwoordelijkheidsstrategie van deuter. 

In tegenstelling tot veel andere eco-labels test het bluesign®-systeem het eindproduct niet op schadelijke stoffen of residuen van zorgwekkende chemische stoffen. In plaats daarvan wordt het hele fabricageproces van de componenten in de hele toeleveringsketen en de materialen van onze rugzakken en slaapzakken aan een intensieve compatibiliteitscontrole onderworpen. Hetzelfde geldt voor de invloed op mens en milieu van de noodzakelijke productiestappen.

Aan de hand van de "bluesign®-criteria" worden productieprocessen en de samenstelling van de componenten van een eindproduct getest en duurzaam geoptimaliseerd. Deze worden vervolgens "bluesign® Approved". Op deze manier ontstaat stap voor stap een continue keten van duurzame materialen en werkstappen, die uiteindelijk resulteert in een "bluesign® product". Zo'n duurzaam product bestaat voor minimaal 90% uit "bluesign® goedgekeurd" textiel en voor 30% uit "bluesign® goedgekeurde" accessoires. Ons doel is te komen tot 100% bluesign® gecertificeerde componenten om het hoogste niveau van veiligheid te bieden en een zo groot mogelijke reductie van schadelijke stoffen.

Chemicaliën spelen een cruciale rol bij de vervaardiging van textielproducten. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor het verven of impregneren. Volgens bluesign® worden bij het productieproces meer dan 1000 verschillende chemische stoffen gebruikt. Daarvan zijn er meer dan 900 zorgwekkend en moeten dienovereenkomstig worden beheerd. Vragen met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk, maar ook de verwijdering of behandeling van afvalwater zijn belangrijke aspecten. Chemici en ingenieurs van bluesign® hebben daarom een "zwarte grenzen"-lijst opgesteld. Hierop staan meer dan 800 stoffen, die ook openbaar kunnen worden ingezien en jaarlijks worden bijgewerkt. Zij mogen niet in de productie worden gebruikt. Met behulp van de bluesign®-normen is het ook mogelijk om het gebruik van hulpbronnen bij de textielproductie aanzienlijk te verminderen. Volgens de bluesign®-statistieken* (bron: https://www.bluesign.com/de/business/unsere-geschichte ) wordt het waterverbruik met maximaal 50 %, het energieverbruik met maximaal 30 % en het gebruik van chemicaliën met maximaal 15 % verminderd.

Wij werken aan een voortdurende verhoging van het aandeel van bluesign® gecertificeerde producten. Op dit moment (per februari 2021) hebben 21 rugzak- en slaapzakmodellen in onze collectie het bluesign®-label gekregen: drie Urban Daypacks, de Kikki-kinderrugzak en 17 donzen slaapzakmodellen in de Astro-serie. Bovendien bevatten bijna alle producten al een echt aandeel aan bluesign®-materialen en -componenten.

Hier vind je al onze momenteel volledig bluesign® gecertificeerde producten.

Het overzicht bewaren in het oerwoud van eco-labels is niet eenvoudig. Wij hebben bewust gekozen voor de strengste norm, met een zeer uitgebreide, holistische benadering van een belangrijk deel van ons werk. bluesign® zet zich in voor duurzame materialen en productiemethoden, zonder enige window dressing. Wij zien ons engagement samen met bluesign® als een onmisbare stap tegen de overexploitatie van mens en natuur. Als outdoor-liefhebber die geeft om duurzaam geproduceerde uitrusting, kan je vertrouwen op de volgende feiten over onze bluesign® producten:

 •  gecertificeerd weinig vervuilende productie over de gehele toeleveringsketen
 •  geen gebruik van sterk vervuilende stoffen
 •  een eindproduct dat onschadelijk is voor de gezondheid
 •  controle van de grenswaarden voor het gebruik van chemische stoffen

FAIR VAN A TOT Z - MET DE FAIR WEAR FOUNDATION

FAIR VAN A TOT Z - MET DE FAIR WEAR FOUNDATION

We vieren een klein jubileum - deuter is al tien jaar lid van de Fair Wear Foundation. Een mijlpaal in ons streven naar sociaal rechtvaardige arbeidsomstandigheden. Want eerlijkheid is voor ons belangrijk in de hele productie- en toeleveringsketen van onze rugzakken en slaapzakken.

VOOR EERLIJKE PRODUCTIE

We willen het allemaal: leven in een betere wereld. In een eerlijkere wereld.

Zou het niet fijn zijn om te weten dat iedereen die aan een rugzak of slaapzak van deuter werkt, een leefbaar loon verdient?

Zou het niet fijn zijn om te weten dat belangrijke sociale arbeidsnormen worden nageleefd bij de productie van je nieuwe deuter-slaapzak?

Steeds meer kopers eisen terecht eerlijke productie- en handelsvoorwaarden - of het nu om sportartikelen of ontbijtgranen gaat. Wij bij deuter weten dat: We moeten er actief iets aan doen. Om ervoor te zorgen dat onze inspanningen niet als individuele acties uitdoven, bundelen we onze krachten met anderen. deuter is sinds 2011 lid van de Fair Wear Foundation (FWF) en heeft sinds 2013 consequent de status van FWF Leader. Ons gemeenschappelijke doel: sociaal rechtvaardige en milieuvriendelijke, duurzame productieomstandigheden.

Onze betrokkenheid bij het FWF weerspiegelt een essentieel onderdeel van onze 360°-verantwoordelijkheidsstrategie. Het doel van het Multi Stakeholder Initiative is om samen met de deelnemende bedrijven en fabrieken te werken aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de productie-installaties van de textiel- en kledingindustrie, met name ter plaatse in de productielanden. De consequente uitvoering en de vruchtbaarheid van de inspanningen worden regelmatig gecontroleerd door de eigen medewerkers van het FWF en door onafhankelijke deskundigen. Bovendien ontstaan er synergieën tussen de FWF-leden, aangezien de productie vaak in dezelfde landen of fabrieken plaatsvindt en een gezamenlijk gecoördineerde optimalisatie meestal efficiënter en minder tijdrovend is.

"Je kunt geen eerlijkheid hebben zonder eerlijkheid voor elkaar." 

Op basis van dit inzicht hebben 130 merken uit tien Europese landen zich nu samen met deuter verenigd in de Fair Wear Foundation. Samen trekken we op en hebben we ons gecommitteerd aan de naleving van de Code of Labour Practices om eerlijke bedrijfs- en productiestructuren te creëren. FWF is wereldwijd actief in elf grote productielanden, waaronder Bangladesh, Bulgarije, China, India, Indonesië, Myanmar, Macedonië, Roemenië, Tunesië, Turkije en Vietnam. Als de grote, bekende fabrikanten het goede voorbeeld geven, kunnen de productiepartners niet anders dan op lange termijn sociaal verantwoord handelen. 

As members of FWF, we document all activities relating to our corporate social responsibility on an annual basis. The Fear Wear Foundation then assesses it and puts forward suggestions for improvements. Our dedication to fair working conditions at our supplier production sites has been recognized by the FWF from the very start of our membership in 2011. In 2013, and every year since then, we were awarded with their prestigious Leader Status. In 2015, we were also presented with the Best Practice Award for responsible purchasing practices.

Wij doen niet aan "supplier hopping". Wij concentreren ons op slechts twee leveranciers voor de productie van onze rugzakken en slaapzakken. Wij hebben ook het aantal onderaannemers beperkt. Deze partnerschappen bestaan al tientallen jaren. Wij houden regelmatig audits met de leveranciers om na te gaan of de normen worden nageleefd en waar wij samen verbeteringen kunnen aanbrengen. Wij zijn ook overeengekomen dat de onderaannemers aan dezelfde eerlijke arbeidsvoorwaarden moeten voldoen als de hoofdleveranciers. De werknemers van deze fabrieken hebben toegang tot de klachtenhotline van FWF. Dat schept wederzijds vertrouwen en betrouwbaarheid. "Wij hebben al jaren geleden besloten dat langdurige partnerschappen de juiste weg zijn", aldus Robert Schieferle, algemeen directeur van deuter. De weg vrijmaken voor een eerlijke toekomst voor iedereen!

Tal van details over de Fair Wear Foundation en onze maatregelen kan je lezen in ons Social Report 2019-20 en rechtstreeks bij de Fair Wear Foundation.

FWF Best Practice

Hoe we buitensporig overwerk terugdrongen

TEXTIELALLIANTIE VOOR MEER DUURZAAMHEID

TEXTIELALLIANTIE VOOR MEER DUURZAAMHEID

Met onze rugzakken en slaapzakken kun je je onderdompelen in dromerige natuurwerelden. Wij vinden het belangrijk dat deze prachtige wereld zo min mogelijk vervuild wordt. Daarom zijn we samen met veel andere bedrijven betrokken bij de Alliance for Sustainable Textiles.

SAMEN KUNNEN WE HET DOEN

Met onze rugzakken en slaapzakken kun je je onderdompelen in dromerige natuurwerelden. Wij vinden het belangrijk dat deze prachtige wereld zo min mogelijk vervuild wordt. Daarom zijn we samen met veel andere bedrijven betrokken bij de Alliance for Sustainable Textiles.

deuter is het populairste rugzakmerk in Duitsland. Dat komt ook omdat wij hoge technische en functionele eisen stellen aan onze rugzakken en slaapzakken. Maar dat alleen is voor ons niet genoeg. Wij willen outdoor-uitrustingen op een milieuvriendelijke, duurzame manier en onder sociaal faire omstandigheden produceren. Niet minder dringend vinden wij sociaal verantwoorde productiestructuren en toeleveringsketens. Een paar regels voor onze productielocaties zijn niet genoeg. Andere leveranciers, zoals spinnerijen, ververijen, weverijen, outfitters en textieldrukkerijen, zijn betrokken bij de lange toeleveringsketens die tot het eindproduct leiden. Hoe meer, hoe moeilijker het is om na te gaan of aan de sociale en milieunormen wordt voldaan. Deze wereld is complex en moeilijk te begrijpen voor ons als één merk. Daarom werken we samen met andere productiepartners en bedrijven als leden van de Alliance for Sustainable Textiles, kortweg Textielalliantie. Deze alliantie helpt ons om de complexiteit te ontwarren en transparantie te waarborgen.

Hoe krijg je grote taken onder de knie? Je werkt samen met anderen, deelt kennis, strategieën en ideeën. Teamwork en het delen van knowhow besparen werk. Werk dat een enkel bedrijf nauwelijks zou kunnen doen. Onder dit leidende principe vormen 86 bedrijven en 14 ondernemersverenigingen de kern van de Textielalliantie, die in 2014 door de Duitse Bondsregering werd gelanceerd als reactie op het instorten van de textielfabriek Rana Plaza in Bangladesh.

Grote spelers zijn hier vertegenwoordigd, maar ook middelgrote bedrijven, zowel adidas als Aldi, H&M als de outdoor-outfitters deuter of Schöffel. Zij worden aangevuld door 20 niet-gouvernementele organisaties (NGO's) zoals het WWF of FEMNET E.V., vakbonden zoals de DGB en IG Metall en vertegenwoordigers van de Duitse regering.

Hun gemeenschappelijke doel is de sociale en ecologische omstandigheden in de mondiale textielproductie te verbeteren. Alle maatregelen zijn zo opgezet dat de aangesloten bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor het nemen van maatregelen. Een alomvattende aanpak die perfect past in onze 360°-verantwoordelijkheidsstrategie. Ons principe: "Samen staan we sterk".  Dit motto hanteren we ook buiten de grenzen van de Textiel Alliantie. De alliantie werkt samen met het internationaal actieve multi-stakeholder initiatief Fair Wear Foundation, waarin wij ook actief zijn.

 

De Textile Alliance wil een verschil maken. Daarom zijn haar activiteiten breed georiënteerd. De terreinen waarop de aangesloten bedrijven actief zijn, lopen uiteen van milieuvraagstukken tot loonkwesties en corruptiebestrijding. De focus ligt op elf sectoren:

 • Vrijheid van vereniging & collectieve onderhandelingen
 • Discriminatie, seksuele intimidatie en op geslacht gebaseerd geweld
 • Gezondheid & veiligheid
 • Lonen en uitkeringen
 • werktijden
 • Kinder- en dwangarbeid
 • Anti-corruptie
 • Gebruik van chemicaliën en afvalwater
 • Milieubescherming en gebruik van hulpbronnen
 • Uitstoot van broeikasgassen
 • Dierenwelzijn (incl. schapenhouderij)

Net als alle andere bedrijven die lid zijn, stellen wij om de twee jaar een verslag op. Daarin documenteren wij op zelfkritische wijze de sociale en ecologische omstandigheden en de gevaren van overtredingen van de voorschriften. De Textielalliantie is een scherp zwaard tegen passiviteit. Het verplicht de aangesloten bedrijven om hun productieomstandigheden open en eerlijk te analyseren. Het nieuwe beoordelingsproces zorgt er ook voor dat een bedrijf zijn due diligence-verplichtingen nakomt en kan aantonen dat het een doordacht risicobeheer voert. De eisen waaraan hier moet worden voldaan, vormen een uitstekende basis voor het certificeringsproces van de Green Button en de Supply Chain Act. Tegelijkertijd biedt de Textiel Alliantie advies en beproefde concepten. Hoe meer bedrijven zich aansluiten bij de Textiel Alliantie, hoe effectiever de maatregelen zullen zijn.

>> Link: pdf Gids: Stap voor stap door het beoordelingsproces

>> Link: pdf voortgangsverslag

 

responsible down

responsible down

Duurzame natuurlijke materialen moeten ook op een ecologisch verantwoorde manier worden geproduceerd. Daarom vertrouwen we voor onze donzen slaapzakken op pluizige, verwarmende veren die gecertificeerd zijn volgens de Responsible Down Standard (RDS).

VERANTWOORDELIJK NAAR BENEDEN STANDAARD - EEN HART VOOR DIEREN

Hoe denk je dat het zou voelen als iemand je haar levend van je hoofd zou rukken zonder verdoving? Zeker niet goed. Het is dan ook begrijpelijk dat het plukken - het "oogsten" van dons - van levende vogels sinds 1999 in Europa verboden is. Hebben we nog steeds een speciale norm nodig die voorschrijft hoe dons van ganzen en eenden in slaapzakken terechtkomt? Ja. Want net als bij de vleesproductie bieden de bestaande wetten een bepaald kader, maar blijven er mazen in de productie zitten waardoor dieren kunnen lijden - zelfs als ze niet levend worden geplukt. Daarom gebruiken we sinds 2015 dons dat voldoet aan de Responsible Down Standard (RDS) voor de vulling van onze donzen slaapzakken.

 

De Responsible Down Standard (RDS) garandeert door middel van passende controles dat dons en veren afkomstig zijn van dieren die niet onnodig zijn mishandeld. Het levend plukken en opvullen tijdens de donsproductie kan namelijk leiden tot ernstige verwondingen bij de dieren. De norm biedt je en ons de zekerheid dat de hele productie- en toeleveringsketen traceerbaar is, van de kuikens over het gereinigde dons tot de afgewerkte slaapzak. Alleen als het dierenwelzijn in alle stadia wordt gerespecteerd, voldoet de slaapzak aan de specificaties van het RDS-certificaat.  Daarom werken wij alleen met RDS-gecertificeerde leveranciers die zelf ook alleen gecertificeerd dons gebruiken. Je herkent ze aan het "Responsible Down Standard" logo. Onze afgewerkte deuterproducten die dit gecertificeerde dons bevatten, zijn vervolgens te herkennen aan het "Certified Animal Welfare"-logo.

Naast het verbod op het levend plukken en het onder dwang voederen van dieren, bevat de RDS een aantal andere bepalingen inzake dierenwelzijn. Deze omvatten:

 •  Voldoende voer, zonder concurrentiedruk van andere dieren in de veehouderij.
 •  Geen gebruik van groeihormonen 
 •  Vermijding van genetisch gemodificeerd voer, waar mogelijk
 •  Voldoende schoon drinkwater
 •  Duidelijke regels inzake hygiëne en ruimtevereisten voor huisvesting, voldoende buitenruimte

Het dons in onze slaapzakken komt uit Noord-China, van volwassen witte eenden met vrije uitloop. Deze eenden worden gefokt voor de voedselindustrie. Hun dons is een bijproduct van de vleesproductie. Dit sluit levend plukken uit. Ganzenlever is eveneens uitgesloten, aangezien ganzenlever uitsluitend afkomstig is van grauwe ganzen en er bovendien geen vraag naar is in China. Alle RDS-criteria en de traceerbaarheid van de toeleveringsketen worden onaangekondigd gecontroleerd door onafhankelijke certificeringsinstanties.

Dons is een wonder der natuur - en waarschijnlijk de beste bescherming tegen de kou. Het is afkomstig van het verenkleed van ganzen of eenden. De donzige, gezwollen onderveren werken als een groot luchtkussen en beschermen daardoor beter tegen de kou dan welke synthetische vezelisolatie dan ook. Dankzij de hoge elasticiteit krijgt dons snel zijn oorspronkelijke vorm terug - zelfs als het eerder in de compressiezak van de slaapzak werd samengedrukt. Bovendien is dons extreem licht en kan het veel vocht opnemen. Als dons echter echt nat wordt, verliest het zijn opbollende kracht - zoals een losse poedersneeuwdeken die plotseling in elkaar zakt in de regen. Dons van ganzen en eidereenden geeft de beste warmte.  

Lees hier wat je kan doen om het isolerend vermogen van uw donzen slaapzak zo lang mogelijk op peil te houden. 

Al onze donzen slaapzakken voldoen aan de Responsible Down Standard. Ze zijn gevuld met 100 procent gecertificeerd dons. De lichte en uitstekend verwarmende slaapzakken voldoen bovendien aan de bluesign®-normen. De impregnering is PFC-vrij. Milieuvriendelijke productie, eerlijke productieomstandigheden en een zo gering mogelijke impact op mens en milieu zijn dus gegarandeerd. Zo kan je met een gerust geweten in je deuter donzen slaapzak nestelen.

DE GROENE KNOP

DE GROENE KNOP

Ook de politiek heeft dit ingezien: Zonder eerlijke internationale normen kan een duurzame textielproductie nauwelijks worden gerealiseerd. deuter werkt nu samen met het door de Duitse regering geïnitieerde internationale eco-textiellabel Green Button.

GROENE KNOP VOOR GROENE PRODUCTEN

Het platteland in! Wij houden net zoveel van de natuur als u. Daarom willen we onze producten zo ecologisch en sociaal duurzaam mogelijk maken. We hebben al veel bereikt. Maar onze weg naar een groen proces en bijbehorende productieomstandigheden is nog niet ten einde. Nog een stap: We laten onze rugzakken en slaapzakken certificeren met het "Green Button"-zegel. De Green Button is het eerste door de overheid gecontroleerde keurmerk voor duurzaam geproduceerd textiel. Het is ingesteld door het Duitse ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De Green Button is een uitstekende weerspiegeling van onze 360°-verantwoordelijkheidsstrategie voor een sociaal en ecologisch faire oriëntatie van ons bedrijf en onze producten.

 

Producten met het keurmerk, dat in 2019 wordt ingevoerd, moeten zijn vervaardigd volgens strenge milieu- en sociale normen in overeenstemming met door de overheid vastgestelde criteria. De Groene Knop controleert hoe bedrijven hun zorgplicht nakomen en hoe producten worden vervaardigd op het gebied van chemicaliëngebruik, milieueffecten en productieomstandigheden. Het "Groene Knop"-logo is aan het product bevestigd en geeft je als consument een leidraad bij het kopen van duurzaam textiel. Hoewel het initiatief in eerste instantie in Duitsland werd gelanceerd, gaat het om een wereldwijd samenwerkingsverband dat op Europese en internationale systemen is gebaseerd. Dit betekent dat ook bedrijven in andere landen hun textielproducten kunnen laten testen om na te gaan of ze aan de "Groene Knop"-normen voldoen. Onafhankelijke controle-instanties controleren of aan in totaal 46 normen en criteria wordt voldaan en of deze worden nageleefd. De Groene Knop werkt samen met de nationaal georiënteerde "Alliantie voor Duurzaam Textiel".

Een textielproduct met de Groene Knop moet voldoen aan 26 sociale en ecologische minimumnormen. De sociale normen omvatten onder meer de betaling van minimumlonen, de naleving van gereglementeerde werktijden en het verbod op kinderarbeid en dwangarbeid. De milieunormen omvatten bijvoorbeeld het verbod op weekmakers en andere gevaarlijke chemische stoffen, alsook grenswaarden voor het afvalwater dat tijdens de productie wordt geproduceerd. Daarnaast worden nog 20 andere criteria onderzocht, zoals: Zijn er klachtenmechanismen voor lokale naaisters? Zetten we ons in om misstanden uit te bannen? Maken we sociale en economische risico's in de toeleveringsketen bekend? Wij hebben ons uit overtuiging aangesloten bij de Groene Knoop, volgens het motto: "Goed voor de mens, goed voor het milieu". Het doel is mensen en het milieu te beschermen in de hele toeleveringsketen - van de winning van grondstoffen tot de afgewerkte rugzak.

Meer details over de normen van de Groene Knop vind je hier. 

Wij bereiden ons momenteel voor op de due diligence-audit van ons bedrijf. We zijn ervan overtuigd dat we zullen slagen, omdat we met onze bluesign®-producten al aan belangrijke milieunormen voldoen en onze FWF Leader-status al heeft bevestigd dat we eerlijke productievoorwaarden hanteren. 

Conclusie:

De Groene Knop fungeert als een paraplu over alle normen. Alleen als we holistisch handelen en voldoen aan de strenge eisen zoals de bluesign®, Fair Wear Foundation, Textile Alliance en Responsible Down normen op het gebied van bedrijfsverantwoordelijkheid, ecologische onschadelijkheid en eerlijke arbeidsomstandigheden, zijn we gepositioneerd als een 100% duurzaam merk en kunnen we de Groene Knop voor onszelf opeisen. 

Global Sustainable Development Goals

Global Sustainable Development Goals

A global partnership for a better world. What is the 2030 Agenda for Sustainable Development about?

Can you imagine a world without poverty or famine? One less impacted by natural disasters and climate change? A world where humans and animals are less vulnerable? It’s a worthwhile ambition, but one that’s only possible if we all pull together.

GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS for Sustainable Development

In 2015, member states of the United Nations adopted the 2030 Agenda, which serves as a comprehensive roadmap to a peaceful, sustainable, and prosperous world for us all. The Agenda is underpinned by 17 Sustainable Development Goals (SDGs). The goals outline specific steps toward ending poverty, improving health, education and gender equality, boosting economic growth while combatting climate change and looking after the oceans and forests. 

Compliance with the Agenda is voluntary because the goals and measures aren’t legally binding. By signing the agreement, those concerned have made a declaration of intent to put it into practice in a collaborative way. It presents a huge challenge for countries, because they have no real leverage other than appealing to a sense of social responsibility. Lots of businesses already view their role as one within society, however, and have therefore adapted the SDGs to their company. The principle being that what cannot be achieved alone, can be achieved together.

At deuter, we also see ourselves as part of the global community and want to step up to the plate. The deuter Promise sets out a transparent CSR agenda and sustainability standards for the way we run our business each and every day. We use the SDG roadmap to help us establish these. As a result, we’re able to implement structured sustainability programs along our supply chain. The subsequent actionable areas are clearly worded, achievable, quantifiable, and binding. 

But where do we start? It’s something we asked ourselves a long time ago. And we realized it must start with our own business. We also realized we need partners with the skills and expertise that we lack. We need more resources and well-trained co-workers with the requisite experience to forge ahead with our CSR and make us all take action. Because sustainability isn’t just a corporate vision, it’s a philosophy that guides all our daily actions. It is deeply embedded in every co-worker and reflected in all of us. Consequently, we started to take a closer look at everything we were doing and identify actionable areas, similar to the SDGs. These included self-assessment, developing action plans and setting clear goals that we want to achieve by 2025.

The Sustainable Development Goals in detail.

The 2030 Agenda encompasses 17 global goals and 169 targets on a wide range of issues to enable people to live decent lives and to ensure the planet can continue to sustain all life forms. The SDGs, which govern the actionable areas we want to take, are listed and outlined in detail below. We used the wording of and statements by the German government, the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations and the German Association for Sustainability.*

AWAY FROM PFCS – TOWARDS MORE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WATERPROOFING

AWAY FROM PFCS – TOWARDS MORE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WATERPROOFING

  
ENSURING ALL deuter PRODUCTS ARE PFC-FREE BY 2020.

To ensure water and dirt repellent performance, deuter now only uses DWR (Durable Water Repellent) treatments that are fully free from PFCs and not harmful to people’s health or the environment. This special kind of coating causes water to bead off the outer surface of textiles to keep the product dry. By using this method, deuter is making good progress towards its goal of ensuring all of its products are PFC-free by 2020. 

PFC (perfluorinated and polyfluorinated compounds) are a group of chemicals that are harmful to the environment and to our health. These chemicals are found in a wide range of everyday items such as kitchenware, pizza boxes, paper and also textiles like rain jackets. Once released into the environment, they disperse extensively. Scientists have found traces of PFCs in drinking water, air, blood, polar bears and in breast milk. Some PFCs can even have a detrimental effect on reproduction and cause cancer. Harmful fluorocarbons degrade extremely slowly - over several hundred years - if at all.

PFCs are used because of their water, dirt and grease repellent properties and are therefore also used in breathable membranes. PFCs are particularly popular in the outdoor trade as a means for waterproofing textiles. Without a water repellent coating, fabrics would soak up water and become heavy and wet.

euter has pledged to make all of its products fully free from fluorocarbons (PFCs) that are harmful to people and the planet, but without compromising on functionality. This presents a huge challenge for deuter. For a long time now, there has been no comparable alternative to these harmful chemicals. It was only when Greenpeace launched its “Detox My Fashion” campaign in 2012 that suppliers and the chemicals industry as a whole started to work on alternative, environmentally friendly ways of making textiles waterproof.

deuter repair service

BETTER TO REPAIR THAN THROW AWAY

Long-term durability is extremely important for our products, because we want you to enjoy your favourite pieces for as long as possible. By extending the life cycle of your Deuter product, we also contribute to conserving resources. Because repairing is better than throwing away. This has been a tradition at Deuter: our qualified specialists have been carrying out repairs on-site at deuter for 120 years.