• Vanaf €50 geen verzendkosten - Gratis retourneren - Levenslange reparatieservice

Verklaring inzake gegevensbescherming


Inleiding
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens zeer serieus. Wij, deuter Sport GmbH (hierna: deuter), leven daarom vanzelfsprekend de wettelijke bepalingen na inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Federale Wet Gegevensbescherming (BDSG) en de Teledienstenwet (TMG) en doen er alles aan om jouw gegevens vertrouwelijk te houden. Daarnaast is het voor ons belangrijk dat je op elk moment weet welke gegevens we opslaan en hoe we deze gebruiken. Neem even de tijd om de volgende toelichtingen te lezen op de wijze waarop we met jouw gegevens omgaan. We behouden ons het recht voor om de inhoud van dit Privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen om ook in de toekomst de bescherming van deze gegevens te kunnen waarborgen, met name waar passend in geval van nieuwe wettelijke vereisten of technische ontwikkelingen. Het strekt daarom tot aanbeveling om regelmatig opnieuw kennis te nemen van onze informatie en notities over gegevensverwerking. Deze verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op de aanwezigheid van deuter op het internet, zoals beschikbaar onder het domein  https: //www.deuter.com  evenals de verschillende subdomeinen (hierna “onze website” genoemd).

1.  Naam en adres van de verantwoordelijke partij
De verantwoordelijke firma en dienstverlener is deuter Sport GmbH, Daimlerstrasse 23, 86368 Gersthofen (hierna “deuter” genoemd).

2.  Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming
Onze functionaris voor gegevensbescherming is: Sebastian Meyer, Schwanweg 1, 90562 Heroldsberg. Je kan ook te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming indien je vragen hebt over gegevensbescherming. Dergelijke vragen kan je het beste per e-mail opsturen naar: Datenschutz@schwan-stabilo.com.

3.  Algemene gegevensverwerking
We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover zulks nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten te kunnen aanbieden.

3.1.  Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die individueel aan jou kunnen worden toegeschreven. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn jouw naam, e-mailadres, huisadres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer of zelfs leeftijd. Een voorbeeld van niet-persoonlijke gegevens is de informatie over het aantal gebruikers van een website.

3.2.  Verwerking van persoonsgegevens
Verwerking is elke handeling die wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks handelingen in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, ophalen, gebruiken, openbaar maken door overdracht, distribueren of andere vorm van verstrekking, vergelijken of combineren, beperken, verwijderen of vernietigen. Persoonsgegevens worden via deze website verzameld wanneer je ze aan ons ter beschikking stelt, bijvoorbeeld in verband met registratie, door formulieren in te vullen, e-mails te verzenden of in het bijzonder door producten te bestellen. We gebruiken deze gegevens voor de respectievelijk gespecificeerde doeleinden of voor de doeleinden die voortvloeien uit de aanvraag – we gebruiken bijvoorbeeld jouw postadres om je de goederen naar dit adres te sturen. We geven persoonsgegevens alleen door aan derden als de wet ons zulks uitdrukkelijk toestaat of als je hebt ingestemd met de overdracht in het kader van jouw registratie of in de loop van een actieve zakelijke relatie. Daarnaast kan je de algemene informatie op https://www.deuter.com gebruiken zonder jouw persoonsgegevens bekend te maken. In het bijzonder worden persoonsgegevens als volgt verwerkt:

3.2.1.  Contactformulier
Als je gebruikmaakt van de optie om ons vragen toe te sturen via ons contactformulier, vragen wij je om jouw voor- en achternaam en jouw e-mailadres. Je kan er ook voor kiezen om vrijwillig jouw adres op te geven en jouw individuele bericht aan ons in het berichtveld in te voeren.   Het staat je volledig vrij om te beslissen of je deze gegevens aan ons doorgeeft. Zonder deze informatie kunnen we echter niet aan jouw contactverzoek voldoen. De informatie met betrekking tot jouw e-mailadres wordt in dit geval gebruikt om jouw vraag toe te wijzen en om je te kunnen antwoorden. Wanneer we het contactformulier gebruiken, sturen we jouw persoonsgegevens niet door naar derden. Zodra jouw vraag is beantwoord en het probleem definitief is opgelost, worden jouw persoonsgegevens die via het contactformulier zijn verwerkt, gewist. Nadere opslag kan in individuele gevallen plaatsvinden indien wettelijk vereist. De hierboven beschreven gegevensverwerking wordt uitgevoerd voor contactdoeleinden in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) en artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

3.2.2. Google reCAPTCHA
Om voldoende gegevensbeveiliging te garanderen bij het verzenden van formulieren, gebruiken we in bepaalde gevallen de reCAPTCHA-service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De bedoeling daarvan is met name om te kunnen onderscheiden of de input door een natuurlijke persoon wordt aangeleverd of onrechtmatig door een machine en geautomatiseerde verwerking. Onderdeel van de service zijn onder andere de verzending van het IP-adres en, indien nodig, van aanvullende gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Voor dit doel zijn de verschillende bepalingen inzake gegevensbescherming van Google Inc. van toepassing. Meer informatie over het privacybeleid van Google is te vinden op  http: //www.google.de/intl/de/privacy of https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

3.2.3. Sollicitatiebeheer
Als je geïnteresseerd bent in een van onze vacatures op de website, kan je ons op elk moment een e-mail sturen naar ichwill@deuter.com of ons jouw sollicitatiedocumenten doen toekomen door ze op te sturen naar het volgende adres: deuter Sport GmbH, Daimlerstrasse 23, 86368 Gersthofen. Wij verzekeren je dat wij de door jou verstrekte persoonsgegevens alleen zullen verwerken voor de uitvoering van het sollicitatieproces. We bewaren jouw gegevens gedurende zes maanden na het einde van het sollicitatieproces (aanvaarding of afwijzing). De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens uit jouw sollicitatiedocumenten is artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG.

3.2.4.  Nieuwsbrief
Om je te kunnen inschrijven voor onze nieuwsbrief per e-mail, hebben we het e-mailadres nodig waar de nieuwsbrief naartoe moet worden verzonden. Het staat je volledig vrij om te beslissen of je deze gegevens aan ons doorgeeft. Zonder deze informatie kunnen we je echter mogelijk onze nieuwsbrief niet toesturen. Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres gebruikt voor onze eigen reclamedoeleinden totdat je je voor de nieuwsbrief uitschrijft. Om je af te melden, kan je een annulering uitvoeren via de link op onze website. Jouw gegevens worden opgeslagen zolang je je inschrijft voor de nieuwsbrief. Nadat je je hebt afgemeld voor de nieuwsbrief, worden jouw gegevens gewist. Nadere opslag kan in individuele gevallen plaatsvinden indien wettelijk vereist. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens na inschrijving voor de nieuwsbrief door de gebruiker na toestemming van de gebruiker is artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.

3.3.  Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers wordt alleen met toestemming van de gebruiker op regelmatige basis uitgevoerd. Voor zover we toestemming verkrijgen van de betrokken persoon voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens. Een uitzondering is van toepassing in gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is om voorafgaandelijke toestemming te verkrijgen en de verwerking van de gegevens toegestaan is krachtens wettelijke bepalingen. Voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract waarvan de contractpartij de betrokken persoon is, dient artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG als rechtsgrond. Hetzelfde geldt voor verwerkingsactiviteiten die vereist zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is, biedt artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG de rechtsgrond. Als de verwerking vereist is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en als de belangen, basisrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen dan het eerste genoemde belang, dient artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

4.  Cookies
Hieronder beschrijven we gegevensverwerkingsactiviteiten in het kader van het gebruik van cookies, sessies en logbestanden in detail.

4.1.  Gebruik van cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat in de cache van jouw browser wordt opgeslagen en waarmee jouw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd. Dat stelt ons bijvoorbeeld in staat om je persoonlijk te verwelkomen bij jouw volgende bezoek of om informatie weer te geven die specifiek is afgestemd op jouw interesses. Bovendien worden cookies ingesteld door onze contractuele partners met als doel het analyseren van het gebruiksgedrag ten bate van advertentie-optimalisatie (ook wel aangeduid als “social targeting”). Een sessie is een enkele sessie die gedurende een korte periode op onze server wordt opgeslagen. Logbestanden worden door de server aangemaakt en door ons opgeslagen. Ze bevatten automatisch geregistreerde logboeken van alle of specifieke handelingen van processen op een computersysteem.

4.2.  Gegevens in het kader van het gebruik van cookies
In de cookies, sessies en logbestanden worden geen persoonsgegevens of gegevens die relevant zijn met het oog op de beveiliging opgeslagen, met uitzondering van jouw IP-adres. Bovendien kunnen deze bestanden geen virussen overdragen, gegevens op jouw computer bespioneren of in het geheim e-mails verzenden. Bovendien kan elke webserver alleen cookies lezen die de server zelf heeft ingesteld. De volgende gegevens worden automatisch geregistreerd door middel van cookies door ons computersysteem wanneer onze webpagina’s worden opgeroepen:

·jouw internetadres (IP)/hostnaam
·agent-/browsertype en versie
·website vanwaaruit je ons bezoekt (verwijzende URL)
·gebruikt besturingssysteem
·website vanwaaruit je naar andere websites wordt doorgestuurd
·paginaweergaven op onze website
·datum en tijdstip van jouw toegang
·sessie-ID
Deze gegevens worden afzonderlijk van de gegevens opgeslagen die je voor ons hebt opgegeven in het kader van een klantaccount. Er is geen link tussen deze gegevens. De gegevens die zijn vastgelegd in overeenstemming met paragraaf 3 worden geanalyseerd voor statistische doeleinden om onze webpagina’s en onze aanbiedingen te optimaliseren.

4.3.  Sociale plug-ins (Facebook, Instagram, Twitter en YouTube)
Sociale plug-ins van de sociale netwerken “Facebook” (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, Verenigde Staten), “Google+” (Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland), “Twitter” (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, Verenigde Staten) en “YouTube” (Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland) zijn opgenomen in onze website. Deze diensten worden aangeboden door de respectieve bedrijven (“leveranciers”). In het kader van onze online aanwezigheid worden de sociale plug-ins door de respectieve knoppen geïdentificeerd die bij de diensten horen. Op basis van de gegevens die via de sociale plug-ins naar de respectieve dienst worden verzonden, kan de dienst je mogelijk aan jouw account koppelen. Om de bescherming van jouw gegevens op onze website te verbeteren, zijn de sociale plug-ins geïntegreerd in onze website door middel van de “oplossing in 2 klikken” (“2-click solution”). Dat zorgt ervoor dat wanneer een pagina behorende tot onze aanwezigheid op het internet met dergelijke sociale plug-ins wordt bekeken, er nog geen automatische verbinding met de servers van de respectieve providers tot stand wordt gebracht. De activering van de functie van de respectieve sociale plug-in vindt in twee stappen plaats. Om een sociale plug-in in te schakelen, moet je eerst op de link op onze website klikken. Als gevolg hiervan wordt de sociale plug-in aanvankelijk geactiveerd en maakt jouw browser verbinding met de servers van de betreffende provider. Met een tweede klik kan je nu met de sociale plug-in communiceren en bijvoorbeeld jouw aanbeveling verzenden. Als je al bent aangemeld bij een van de sociale netwerken van de aanbieders, kunnen de aanbieders het bezoek aan deze website rechtstreeks aan jouw profiel koppelen. Als je op de sociale plug-ins klikt, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar de servers van een van de providers verzonden en daar opgeslagen. De informatie kan ook worden gepubliceerd in het sociale netwerk en daar onder jouw contactpersonen worden weergegeven. Als je een dergelijke onmiddellijke koppeling van jouw gegevens die via onze website zijn verzameld met jouw profiel wilt voorkomen, moet je je afmelden bij jouw account bij de betreffende leverancier voordat je onze website bezoekt. Voor het toepassingsgebied en het doel van gegevensverzameling door de betreffende dienst en de verdere verwerking en het gebruik van jouw gegevens aldaar, verwijzen wij je rechtstreeks naar de gegevensbeschermingsinformatie op de website van de betreffende dienst. Daar kan je ook aanvullende informatie vinden over jouw relevante rechten op het gebied van gegevensbescherming en mogelijke instellingen ter bescherming van jouw privacy.

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Californië 94304, Verenigde Staten
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/186325668085084

b) Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=en

c) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Californië 94103, Verenigde Staten
https://twitter.com/privacy?lang=en

d) YouTube, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, Californië 94043, Verenigde Staten
http://www.youtube.com/t/privacy  

4.4.  eTracker
Op deze website worden gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen met behulp van technologieën van etracker GmbH (etracker GmbH, Erste Brunnenstrasse 1, 20459 Hamburg). Op basis van deze gegevens kunnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt. Cookies kunnen voor dit doel worden gebruikt. Tenzij de toestemming van de betrokken persoon afzonderlijk wordt verleend, worden de gegevens die zijn verzameld met behulp van etracker-technologieën niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden ze niet gecombineerd met persoonsgegevens over de persoon achter het pseudoniem. Tegen gegevensverzameling en -opslag kan op elk moment bezwaar worden gemaakt met werking voor de toekomst http://www.etracker.de/privacy?et=7l3dHm ).

4.5.  Facebook-pixel
Deze website gebruikt de Facebook-pixel van het sociale netwerk “Facebook” (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, Verenigde Staten). De bedoeling daarvan is om interessegerelateerde advertenties aan te bieden aan bezoekers van onze website binnen het kader van hun bezoek aan het sociale netwerk van Facebook. Via de Facebook-pixel wordt wanneer onze website wordt bezocht een directe verbinding met Facebook-servers tot stand gebracht. Tijdens het proces wordt het feit dat je onze website hebt bezocht naar de Facebook-server verzonden en Facebook koppelt deze informatie vervolgens aan jouw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van deze website geen kennis verkrijgen van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Voor meer informatie over de verzameling en het gebruik van de gegevens door Facebook en over jouw rechten in dit opzicht en jouw opties om jouw privacy te beschermen, kan je het privacybeleid van Facebook raadplegen op  https://www.facebook.com/about/privacy/ We delen zelf geen klantgegevens met Facebook. Meer informatie over jouw relevante gegevensbeschermingsrechten en mogelijke instellingen ter bescherming van jouw privacy is te vinden op:  https://www.facebook.com/policy.php https://www.facebook.com/help/186325668085084 .

4.6.  Google Analytics
Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”), wordt op deze website gebruikt. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen en analyse mogelijk maken van jouw gebruik van de website.
De informatie die door deze cookies wordt gegenereerd, bijvoorbeeld aangaande het tijdstip, de locatie en de frequentie van jouw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een Google-server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Bij gebruik van Google Analytics kan niet worden uitgesloten dat de cookies die door Google Analytics worden ingesteld ook andere persoonsgegevens kunnen verzamelen naast het IP-adres. We willen erop wijzen dat Google deze informatie kan overdragen aan derden indien wettelijk vereist of als derden deze gegevens namens Google verwerken.
De informatie die door cookies wordt gegenereerd, wordt door Google namens de beheerder van deze website gebruikt om jouw gebruik van de website te analyseren teneinde rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en aanvullende diensten te leveren die verband houden met website- en internetgebruik aan de beheerder van de website. Volgens de eigen informatie van Google wordt het IP-adres dat door jouw browser door Google Analytics wordt verzonden niet door Google met andere gegevens van Google gecombineerd.
U kunt over het algemeen voorkomen dat cookies worden opgeslagen door jouw browsersoftware overeenkomstig te configureren. We willen je er echter op wijzen dat je in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
De mogelijkheid bestaat dat de cookies die door Google Analytics worden ingesteld, behalve het IP-adres ook andere persoonsgegevens kunnen verzamelen. Om te voorkomen dat er door Google Analytics informatie over jouw gebruik van de website wordt verzameld en naar Google Analytics wordt verzonden, kan je een plug-in voor jouw browser downloaden en installeren via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .
Deze plug-in voorkomt dat er informatie over jouw bezoek aan de website naar Google Analytics wordt verzonden. Andere analyses worden door deze plug-in niet voorkomen.
Houd er rekening mee dat je de hierboven beschreven browserplug-in niet kunt gebruiken bij een bezoek aan onze website via de browser van een mobiel eindapparaat (smartphone of tablet). Wanneer je een mobiel apparaat gebruikt, kan je voorkomen dat Google Analytics jouw gebruiksgegevens verzamelt door op de volgende link te klikken:  Google Analytics uitschakelen .
Door op deze link te klikken, wordt in jouw browser een opt-out cookie ingesteld. Door dat te doen, voorkom je dat er informatie over jouw bezoek aan de website naar Google Analytics wordt verzonden. Houd er rekening mee dat de opt-out cookie alleen voor deze browser en alleen voor dit domein geldig is. Als je de cookies in deze browser verwijdert, wordt de opt-out cookie ook verwijderd. Om het verzamelen van gegevens door Google Analytics te blijven voorkomen, moet je opnieuw op de link klikken. Het gebruik van de opt-out cookie is ook mogelijk als alternatief voor de bovenstaande plug-in wanneer je de browser op jouw computer gebruikt.
Om de best mogelijke bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen, is Google Analytics op deze website met de code “anonymizeIp” uitgebreid. Deze code zorgt ervoor dat de laatste 8 bits van de IP-adressen worden verwijderd en jouw IP-adres dus anoniem wordt verzameld (aangeduid als IP-maskering). In principe is jouw IP-adres al ingekort en dus door Google geanonimiseerd voordat het binnen lidstaten van de Europese Unie wordt overgedragen of in andere contracterende staten van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een Google-server in de Verenigde Staten en daar ingekort.

4.7. Commerce Connector Sales Pixel
Het programma voor het bijhouden van conversies (“conversion tracking”) van Commerce Connector GmbH, Eberhardstr. 69-71, 70173 Stuttgart (“Commerce Connector”) wordt op deze website gebruikt. Commerce Connector heeft een knop “Nu kopen”, via welke links naar dealers die onze producten distribueren beschikbaar zijn. Wanneer je op de link klikt, slaat onze partner – Commerce Connector GmbH – gedurende een beperkte periode een cookie op jouw eindapparaat op. Als je binnen deze periode bij de desbetreffende dealer een aankoop doet of als je op de orderbevestigingspagina van de dealer komt, heeft Commerce Connector toegang tot de cookie om over jouw aankoop bij de dealer informatie te kunnen verkrijgen. Deze cookie verliest normaal gesproken na zeven dagen zijn geldigheid. We willen erop wijzen dat Commerce Connector geen persoonsgegevens ontvangt die kunnen worden gebruikt om je te identificeren, alleen een enkelvoudig cookienummer. Commerce Connector gebruikt de verkregen aankoopinformatie om geanonimiseerde verkoopstatistieken te maken met betrekking tot onze producten die via de link zijn gekocht en verstrekt ons vervolgens deze statistieken.

Meer informatie over jouw relevante gegevensbeschermingsrechten en mogelijke instellingen ter bescherming van jouw privacy is te vinden op  https://www.commerce-connector.com/web/en/policy-cco/ .
U kunt Commerce Connector deactiveren door op een afmeldknop te klikken die te bereiken is via de bovenstaande link.

4.8.  Voorkomen van de opslag van cookies
Als je niet wilt dat er cookies, sessies en logbestanden worden gebruikt, kan je het gebruik in jouw browser blokkeren of beperken. De mogelijkheid kan echter niet worden uitgesloten dat je in dit geval mogelijk geen individuele functies van onze website meer kunt gebruiken. Wanneer de browser wordt gesloten, worden sessiecookies onmiddellijk verwijderd – alle andere cookies met betrekking tot jouw persoon worden na één jaar automatisch verwijderd. Cookies van partners, bijv. Google (zie 4.4), hebben een maximale levensduur van 24 maanden. Derden, waaronder Google, gebruiken opgeslagen cookies om advertenties op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan deze website te wisselen. Je kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren door naar de pagina te gaan voor de deactivering van Google-advertenties. Als alternatief kunnen gebruikers het gebruik van cookies door derden deactiveren door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te openen.

4.9.  Rechtsgrond  Ons legitieme belang is gelegen in de bovengenoemde gegevensverwerkingsactiviteiten en in de doeleinden die daarbij worden nagestreefd. Artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG vormt de rechtsgrond in dit verband.

4.10. Fanpagina’s op Facebook, Instagram, YouTube, Google, LinkedIn, Xing en Twitter
We beheren fanpagina’s op de sociale netwerken  Facebook Instagram , YouTube , LinkedIn , XING en  Twitter In onze hoedanigheid van exploitanten van deze fanpagina’s zijn wij, samen met de exploitanten van deze netwerken, de verantwoordelijke partijen in de zin van artikel 4, lid 7 van de AVG. Als je een van onze fanpagina’s bezoekt, worden er door de verantwoordelijke partijen persoonsgegevens verwerkt. In onze hoedanigheid van voor de fanpagina’s verantwoordelijke partij hebben we onder andere overeenkomsten gesloten met de sociale netwerken, waarin onder andere de voorwaarden voor het gebruik van deze pagina’s zijn vastgelegd. We hebben deze verklaring inzake gegevensbescherming in de bijbehorende fanpagina's geïntegreerd – je kunt hier of op deuter.com aanvullende informatie vinden:

5.  Beveiligingsmaatregelen voor het beschermen van de gegevens die bij ons zijn opgeslagen, SSL-technologie
We hebben organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen, met name tegen verlies, manipulatie of onbevoegde toegang. We passen onze beveiligingsmaatregelen regelmatig aan de voortdurende technische ontwikkelingen aan. Door onze werknemers intensief in te lichten en op te leiden en hun tot geheimhouding van gegevens te verplichten, waarborgen we de vertrouwelijke behandeling van jouw gegevens. Persoonsgegevens worden in feite op een versleutelde manier tussen jouw computer of mobiele eindapparaat en onze server verzonden (SSL-proces, secure socket layer).

6. Gebruik van dienstverleners voor het verwerken van persoonsgegevens/het verwerken van gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte

Wij maken gebruik van dienstverleners om diensten te verlenen en jouw gegevens te verwerken met betrekking tot onze diensten en producten. De dienstverleners verwerken de gegevens uitsluitend in overeenstemming met onze instructies en zijn verplicht om te voldoen aan de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Alle verwerkers worden zorgvuldig geselecteerd en krijgen alleen toegang tot jouw gegevens binnen het toepassingsgebied en de tijdsperiode die vereist zijn om de diensten te kunnen leveren, of binnen het toepassingsgebied waarin je met gegevensverwerking en gegevensgebruik hebt ingestemd. Op dienstverleners in landen zoals de Verenigde Staten of in landen buiten de Europese Economische Ruimte is regelgeving aangaande gegevensbescherming van toepassing die persoonsgegevens over het algemeen niet in dezelfde mate beschermt als in de lidstaten van de Europese Unie. Als jouw gegevens worden verwerkt in een land dat niet hetzelfde erkende hoge niveau van gegevensbescherming heeft als de Europese Unie, zullen we ervoor zorgen dat jouw persoonsgegevens adequaat worden beschermd door middel van contractuele voorschriften of andere erkende instrumenten.

Bepaalde verwerkingsactiviteiten voor interne administratieve doeleinden of ter optimalisatie en controle van verwerkingsactiviteiten worden centraal uitgevoerd door een bedrijf binnen de Schwan-STABILO Group. Persoonsgegevens kunnen voor dergelijke doeleinden binnen de groep worden overgedragen. Deze groepsbedrijven zullen alleen toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens voor zover vereist in het kader van het gespecificeerde doel.

Binnen ons bedrijf hebben alleen de mensen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van prospects, klanten, voorraadbeheer en financiële boekhouding toegang tot jouw gegevens.


7.  Opslagduur  We bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang dit wettelijk is toegestaan. Het wissen van opgeslagen persoonsgegevens vindt plaats als de gebruiker zijn toestemming met betrekking tot opslag intrekt of als kennis van deze gegevens niet langer nodig is om het doel van de opslag te bereiken, vooral als het gebruikersaccount wordt verwijderd of als de opslag van persoonsgegevens om andere wettelijke redenen niet toegestaan is. De relevante wettelijke bewaartermijnen zoals gespecificeerd in het Handelswetboek of de Belastingwet blijven hierdoor onaangetast. Tijdens de wettelijke bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geblokkeerd en niet voor andere gegevensverwerking verstrekt.

8.  Rechten van betrokkenen

8.1.  Recht op informatie  Je hebt het recht om op elk moment informatie van ons op te vragen over de gegevens die over jou zijn opgeslagen, evenals informatie over hun herkomst, ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie deze gegevens worden doorgestuurd en het doel van de opslag van jouw gegevens.

8.2.  Herroepingsrecht
Als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van gegevens, kan je deze toestemming op elk gewenst moment intrekken met werking in de toekomst zonder opgave van redenen. Hiervoor kan je een e-mail sturen naar: privacy@deuter.com of een schriftelijke kennisgeving sturen naar: deuter Sport GmbH, Daimlerstrasse 23, 86368 Gersthofen is voldoende (art. 15 van de AVG).

8.3.  Recht op rectificatie
Als jouw bij ons opgeslagen gegevens onjuist zijn, kan je ze op elk moment door ons laten corrigeren (art. 16 van de AVG).

8.4.  Recht op verwijdering en blokkering
U hebt het recht om de persoonsgegevens die over jou zijn opgeslagen bij ons te blokkeren en te wissen (Art. 17 van de AVG). Het wissen van jouw persoonsgegevens wordt meestal binnen twee werkdagen na de bevestiging van dit recht van de betrokkene gedaan. Indien het wissen in strijd is met wettelijke, contractuele of belastingrechtelijke bewaarplichten of met andere wettelijk verankerde redenen, kunnen jouw gegevens alleen worden afgeschermd in plaats van gewist. Na het wissen van jouw gegevens kan er geen informatie meer worden verstrekt.

8.5.  Recht op gegevensportabiliteit
Als je ons om jouw persoonsgegevens vraagt, zullen we de gegevens indien gewenst in een gestructureerd, gebruikelijk en machinaal leesbaar formaat naar jou of een andere verantwoordelijke partij verzenden (art. 20 van de AVG). Dat laatste is echter alleen van toepassing indien zulks technisch haalbaar is.

8.6.  Recht op bezwaar
U hebt het recht om op elk moment zonder opgaaf van redenen tegen gegevensverwerking bezwaar te maken (artikel 7, lid 3 van de AVG). Na uitoefening van het recht van bezwaar kunnen we onze diensten mogelijk niet langer volledig aanbieden, omdat bepaalde diensten noodzakelijkerwijs de verwerking van specifieke persoonsgegevens vergen.

8.7.  Contact om rechten van betrokkenen te doen gelden
Wanneer je contact met ons opneemt via e-mail op privacy@deuter.com of per post aan deuter Sport GmbH, Daimlerstrasse 23, 86368 Gersthofen, worden de gegevens die je doorgeeft (jouw e-mailadres en indien van toepassing jouw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om jouw vragen te beantwoorden en/of om aan jouw zorgen te voldoen. We wissen de gegevens in deze context zodra opslag niet langer nodig is of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarverplichtingen zijn.

9.  Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
U hebt het recht om tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als je denkt dat jouw rechten krachtens de AVG zijn geschonden (artikel 77 van de AVG).
 
Status: juni 2020