DE FR NL EN

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: productielocaties, arbeidsomstandigheden, sociale normen, kinderarbeid, Fair Wear Foundation (FWF)

Deuter werkt slechts met twee productiepartners samen. Al onze rugzakken en accessoires komen uit Vietnam, waar onze partner Duke deze sinds 1994 exclusief voor ons vervaardigd. Onze slaapzakken worden vanaf 2003 in China gemaakt.

Meer informatie vindt u hier: verantwoording

In Duitsland kunnen complexe en technisch hoogwaardige, genaaide producten niet meer voor een marktconforme prijs worden vervaardigd. Bovendien is het tegenwoordig vrijwel onmogelijk voldoende gekwalificeerd personeel te vinden voor dit soort naaiwerkzaamheden – elke rugzak wordt immers uit tot maar liefst 220 delen met de hand aaneengenaaid. Er worden bijvoorbeeld nog maar weinig mensen opgeleid tot 'zadelmaker' of 'industrieel naaister'.

Deuter is Europees marktleider, en Duitsland is qua verkopen nog altijd de grootste markt. Vanuit ecologisch en economisch oogpunt is het weinig zinvol defecte producten over grote afstanden te transporteren. Bovendien moeten klachten en reparaties zo snel mogelijk worden afgehandeld, zodat de klant snel weer plezier kan beleven van onze producten. Ons extreem lage klachtenpercentage maakt het mogelijk de reparatieservice direct in Gersthofen te exploiteren.

Ook de materialen voor hoogwaardige rugzakken, vooral de typische robuuste rugzakstoffen, zijn in Duitsland en Europa niet meer verkrijgbaar. De grondstoffenleveranciers volgen over het algemeen de producenten. Deze beweging heeft vele jaren geleden al plaatsgevonden richting Azië. Wanneer men in Duitsland zou willen produceren, dan zouden alle grondstoffen dus uit Azië moeten worden geïmporteerd.

De productontwikkeling en het ontwerp vinden plaats in de Deuter-vestiging in Gersthofen, in nauwe samenwerking met atleten, klanten en de detailhandel. Alle Deuter-producten worden met de hand genaaid in Azië. Daarbij werken wij slechts samen met twee productiepartners die reeds vele jaren onze producten vervaardigen.

Meer informatie

FWF is de afkorting van Fair Wear Foundation. De FWF is een onafhankelijk verificatie-initiatief dat samenwerkt met ondernemingen en fabrieken. Het doel hiervan is de arbeidsomstandigheden in de textiel- en kledingindustrie te verbeteren, en dan met name in de lagelonenlanden. Deuter is vanaf augustus 2011 deelnemer van de FWF en heeft zichzelf daarmee verplicht te voldoen aan de strenge arbeidsrichtlijnen van de FWF. Deze richtlijnen omvatten het volgende:

1. Geen dwangarbeid

2. Geen discriminatie op de werkplek

3. Geen kinderarbeid

4. Vrijheid van vereniging en recht op collectief onderhandelen

5. Betaling van een leefbaar loon

6. Geen excessieve werktijden

7. Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

8. Een wettige arbeidsovereenkomst

Meer informatie vindt u hier.

Wij hechten veel waarde aan langdurige, op vertrouwen gebaseerde partnerschappen met onze leveranciers. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid een aanzienlijke invloed uit te oefenen op de productie en productieomstandigheden. Elke 4-6 weken bezoeken medewerkers van onze basis in Gersthofen de productielocaties in Vietnam. Dit heeft enerzijds de interne kwaliteitsbewaking als doel, maar anderzijds ook het controleren van de arbeidsomstandigheden ter plaatse. Vanaf augustus 2011 nemen wij deel aan de Fair Wear Foundation. In het kader van dit deelnemerschap laten wij onze productielocaties regelmatig controleren door onafhankelijke experts.

In het kader van ons deelnemerschap aan de Fair Wear Foundation (FWF) hebben wij ons verbonden aan de arbeidsrichtlijnen van de FWF. Dit geldt ook voor onze productiepartners. De arbeidsrichtlijnen omvatten onder andere het verbod op kinderarbeid. Er mogen geen werknemers worden aangesteld die nog schoolplichtig zijn, en werknemers moeten minimaal 15 jaar oud zijn (in China zelfs 16 jaar). Jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar mogen geen werkzaamheden verrichten die een risico vormen voor hun gezondheid en/of veiligheid. Ze mogen bijvoorbeeld niet 's nachts werken en niet te lang achter elkaar werken. In het kader van de FWF-audit wordt de naleving van deze voorwaarden gecontroleerd door onafhankelijke auditors.

Meer informatie vindt u hier.

De Fair Wear Foundation (FWF) en Fairtrade hebben een soortgelijke doelstelling, namelijk het verbeteren van de arbeids- en levensomstandigheden in de wereldwijde toeleveringsketens. Maar de focus en benadering zijn verschillend. Zo begint Fairtrade onderaan de toeleveringsketen: bij de kleine boeren in ontwikkelingslanden, die landbouwproducten zoals katoen, koffie of cacao verbouwen. De FWF daarentegen werkt samen met ondernemingen die genaaide producten in fabrieken (laten) vervaardigen.

Daarnaast is het Fairtrade-keurmerk een productcertificaat dat garandeert dat een bepaald product is geproduceerd conform de voorwaarden van Fairtrade. De focus van de FWF ligt juist op de ondernemingen en de door hen ontwikkelde systemen voor het garanderen van goede arbeidsvoorwaarden in de fabrieken waar de producten voor hen worden geproduceerd. Als onafhankelijke non-profitorganisatie controleert de FWF of de deelnemers de voorwaarden ook daadwerkelijk implementeren in hun toeleveringsketen en op die manier een actieve bijdrage leveren aan betere arbeidsomstandigheden in de textielindustrie.

Milieubescherming, bluesign®, materialen, milieuprojecten, Drecksack (Deuters speciale vuilnis-/bewaarzak)

In het kader van ons bluesign® lidmaatschap dat Deuter in 2008 is aangegaan, werken wij er actief aan opvolgers van onze producten en de volledige productcyclus van de ontwikkeling achter de computer tot de levering aan de detailhandel nog efficiënter, duurzamer en milieuvriendelijker te maken. Als eerste rugzakfabrikant in Azië werd Duke in de zomer van 2010 bluesign® systeempartner en is daarmee eveneens de verplichting aangegaan zich aan de strenge normen te houden. Bovendien is Duke gecertificeerd conform ISO 14001 en ISO 9001. Onze slaapzakfabrikant heeft zich ook verbonden aan de bluesign® standaard. De bluesign® screening heeft plaatsgevonden in april 2012.

Meer informatie vindt u hier: www.bluesign®.com

Een lange productlevenscyclus is de meest eenvoudige en effectieve bijdrage aan het efficiënte gebruik van hulpbronnen en daarmee tevens aan de milieuvriendelijkheid. Ook producten die meer dan tien jaar oud zijn worden door ons gerepareerd en weer functionerend gemaakt, voor zover dit technisch mogelijk is. Een extreem laag klachtenpercentage van 0,11% maakt deze werkwijze haalbaar voor ons. Tot slot worden de eindproducten over zee vanuit Azië naar Hamburg getransporteerd en van daaruit over het spoor naar het magazijn in Gersthofen. De verzending naar de gespecialiseerde verkopers vindt CO₂-neutraal plaats via DHL GOGREEN.

Deuter is als eerste Duitse fabrikant van sportartikelen toegetreden tot de 'European Outdoor Conservation Association' (EOCA). EOCA is ontstaan op basis van een initiatief van de European Outdoor Group (EOG) en wordt gefinancierd door bijdragen van leden en giften. Deze vereniging financiert verschillende milieuprojecten jaarlijks met een bedrag van zes cijfers.

Meer informatie vindt u hier: www.eoca.de

Samen met de DAV Summit Club hebben we de actie 'Drecksack – doe goed – al het grote begint klein' in het leven geroepen. In de 'Drecksack' (Deuters speciale vuilnis-/bewaarzak) kan alles worden gestopt dat buiten niet verantwoord kan worden weggegooid; de Drecksack is voor EUR 3 verkrijgbaar via de detailhandel of bij young colors. Per verkochte 'Drecksack' gaat er EUR 1 naar het 'Bergwaldoffensive' (bergbos-offensief). Wij, de handelspartners en de DAV Summit Club verdienen hier geen cent aan.

Meer informatie: verantwoording

Voorwaarde voor een kwalitatief hoogwaardige rugzak is het gebruik van de beste materialen. Om ervoor te zorgen dat een 'Deuter' ook echt overal aan meedoet, is het gebruik van stoffen die kwalitatief ver boven de norm liggen alleen niet voldoende. Het is tevens belangrijk om de juiste materialen effectief en creatief met elkaar te combineren, om zo de rugzak speciaal af te stemmen op een bepaalde toepassing.

De twee belangrijkste materiaalsoorten zijn de kunstvezelfs polyamide (nylon) en polyester.

Wij hebben er bewust voor gekozen geen polyestermateriaal te gebruiken afkomstig van gerecyclede PET-flessen. Wij vertrouwen hierbij op experts die een gesloten kringloop en recycling in zijn geheel als zinvoller en milieuvriendelijker beschouwen. Bij het gebruik van gerecyclede PET-flessen voor rugzakken en tassen verandert de recycling-kringloop in een doodlopende straat. Deze producten bestaan immers niet uitsluitend uit PET, maar ze bevatten ook componenten zoals schuimstoffen en coatings. Deze kunnen op basis van de huidige stand van de techniek niet van elkaar worden gescheiden. Het is dus ook niet mogelijk om van een rugzak later weer een recyclebare fles te maken.

De bluesign® standaard is wereldwijd de strengste standaard voor milieubescherming, arbeidsveiligheid en consumentenbescherming. Op alle niveaus binnen de productieketen, van grondstoffen tot het eindproduct, wordt gezocht naar optimalisatiemethoden bij het materiaalgebruik, het energie- en waterverbruik, de omgang met chemicaliën, geluid, afval en afvalwater, en tevens de arbeidsveiligheid.

De bluesign® standaard heeft richtlijnen voor twee verschillende productlabels. 'bluesign® approved fabric' heeft betrekking op de gebruikte textielsoorten, terwijl het label 'bluesign® product' betrekking heeft op alle componenten. Het label 'bluesign® approved fabric' is een keurmerk dat aangeeft dat 90% van het textieloppervlak voldoet aan de bluesign® standaard. De overige 10% mag niet direct in contact komen met de huid en moet voldoen aan de criteria en grenswaarden van de bluesign® standard substances list (BSSL).

Producten met het keurmerk 'bluesign® product' behoren tot de topklasse: 95% van het textieloppervlak moet hierbij bestaan uit bluesign® gecertificeerd textiel ('bluesign® approved fabric'). De overige 5% mag niet direct in contact komen met de huid en moet voldoen aan de criteria en grenswaarden van de BSSL, en door middel van laboratoriumtests hierop worden gecontroleerd. Bovendien moeten ook prints, applicaties en accessoires zoals sluitingen en riempjes voldoen aan de bluesign® standaard. Hierbij zijn momenteel overgangsregelingen van kracht, die voorschrijven dat 30% van de accessoires moet voldoen aan de bluesign® standaard.

Meer informatie over de bluesign® standaard vindt u hier: www.bluesign.com

De kinderrugzak Kikki heeft het keurmerk 'bluesign® approved fabric'. Wij overtreffen hierbij echter de vereisten van bluesign, aangezien bij de Kikki 100% van het gebruikte textiel voldoet aan de bluesign® standaard.

De kinderslaapzak Dreamland voldoet aan de criteria van het bluesign® product-keurmerk. Behalve 95% van het textiel, voldoet ook 30% van de accessoires zoals sluitingen en riempjes aan deze milieunorm. Vermeldenswaardig is dat bij de Dreamland ook de vulling voldoet aan de bluesign® standaard.

De Drecksack is alleen beschikbaar in Duitsland op dit moment.Reparatieservice/klachten, afvalverwerking, recycling

Een aantal jaar geleden hebben de wetgevers op Europees niveau een nieuwe regeling afgesproken omtrent dit thema. Eerder was er sprake van een waarborg, een wettelijk recht op garantie van 6 maanden; deze periode is herzien er verlengd tot 2 jaar om de consument beter te beschermen tegen producttekortkomingen. Deze waarborg geldt binnen de gehele EU en is verplicht voor alle gebruiksgoederen. Binnen de eerste 6 maanden geldt hierbij de zogenaamde omgekeerde bewijslast, wat inhoudt dat de fabrikant bij klachten aan de klant moet kunnen bewijzen dat het product op het moment van verkoop vrij van gebreken was. Na afloop van deze 6 maanden gaat de bewijslast over naar de consument, de koper dus. Deze moet dan aan de verkoper bewijzen, dat het product bij de aanschaf ondeugdelijk was.

Garantie is een individuele en vrijwillige belofte die door de verkoper aan de koper wordt gedaan. Hierbij geldt in beginsel de omgekeerde bewijslast. Van tijd tot tijd worden om marketingredenen langdurige garanties verstrekt. Het venijn zit hem daarbij vaak in de details, waarbij bij een dagrugzak bijvoorbeeld slijtage of beschadiging van de ritsen wordt uitgesloten van de garantie. Als consument moet je in dit soort gevallen altijd kritisch zijn.

Het defecte product moet in schone toestand en met een duidelijke beschrijving van het defect worden opgestuurd. Onduidelijk of niet beschreven defecten/klachten kunnen wij helaas niet in behandeling nemen, omdat het in veel gevallen te tijdrovend resp. onmogelijk is om defecten zelf op te sporen.

Wij proberen om ongeacht de leeftijd van het product, defecten voor zover mogelijk te herstellen.

Helaas kunnen wij op afstand geen diagnose stellen en verstrekken wij pas een gedetailleerde opgave van eventuele kosten en reparatiemogelijkheden wanneer wij het product onder ogen hebben.

Alle klachten moeten worden afgehandeld via een gespecialiseerde Deuter-verkoper die het artikel aan ons opstuurt.

Hierbij kunnen afhankelijk van de situatie reparatiekosten en/of behandelings- en verzendkosten in rekening worden gebracht.

Wanneer in het ergste geval een product onherstelbaar blijkt, dan zijn er mogelijk toch kosten verschuldigd in verband met de afhandeling, hoewel het artikel zonder te zijn hersteld aan u wordt geretourneerd (behandelings- en verzendkosten). Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Meer informatie over onze reparatieservice vindt u hier

Wanneer u een vraag hebt omtrent onze reparatieservice, dan kunt u zich via het contactformulier direct tot onze Klantenservice richten.

Neem alstublieft direct contact op met de online verkoper en bespreek de te volgen procedure. Net als bij een fysieke winkel moet de online verkoper het defecte product aan ons opsturen.

Een rugzak bestaat uit tot maar liefst 220 verschillende onderdelen, die zijn gemaakt van verschillende materialen en alleen met veel moeite of zelfs helemaal niet van elkaar kunnen worden gescheiden. Om die reden is het op basis van de huidige stand van de techniek niet mogelijk om een rugzak te recyclen. Wij houden ons intensief bezig met de recycling resp. het zogenaamde 'end-of-life' van onze producten. Wij doen dit zowel hier binnen ons bedrijf als samen met andere bedrijven binnen de branche in het kader van de Sustainability Working Group van de European Outdoor Group (EOG). Vanuit een ecologisch en economisch oogpunt zou het geen zin hebben, wanneer elke onderneming eigen inzamelsystemen zouden hanteren.

Wie duurzaam wil zijn, moet zijn rugzak dus zo lang mogelijk gebruiken – zelf of door deze door te geven aan derden. Vrienden, bekenden, tweedehandswinkels of inzamelpunten van hulporganisaties zijn goede aanknopingspunten voor nog functionerende producten. Onze rugzakken kunnen daarnaast ook worden gerepareerd door onze eigen reparatieservice in Gersthofen. Daarvoor moet u zich alleen wel tot een gespecialiseerde verkoper wenden, om de rugzak te laten opsturen.

Wanneer de rugzak niet meer functioneel is, dient deze te worden ingeleverd bij een afvalbrengstation. Rugzakken horen in geen geval bij het reguliere huisvuil! Natuurlijk kunt u uw oude rugzak ook aan ons retourneren. Wij zullen deze dan bij een recyclingstation inleveren, waarbij de verantwoordelijke afvalverwerker (voor zover mogelijk) de recyclebare componenten uitsorteert en verwerkt of als afval verbrandt.

Deuter hecht ook bij ritssluitingen veel waarde aan kwaliteit. Bij onze slaap- en rugzakken werken wij uitsluitend met ritssluitingen van marktleider YKK. Deze ritssluitingen kenmerken zich door hun uitstekende stabiliteit en belastbaarheid.

Wij proberen kapotte ritssluitingen te repareren, ongeacht hoelang de rugzak al in uw bezit is. Net als alle klachten/defecten moet ook een kapotte ritssluiting worden afgehandeld via een gespecialiseerde verkoper die de rugzak ter reparatie aan ons kan opsturen. Wanneer er een nieuwe ritssluiting moet worden ingenaaid, dan zijn er afhankelijk van de omvang van de reparatie kosten verschuldigd. Wij vragen om uw begrip voor het feit dat wij pas precieze informatie kunnen geven over de omvang en kosten van het herstel wanneer de rugzak bij ons binnen is.

Meer informatie over onze reparatieservice vindt u hier

De materialen waar Deuter-producten van zijn gemaakt, worden aan de buitenzijde geïmpregneerd met een waterafstotende laag. Aan de binnenzijde wordt het materiaal voorzien van een polyurethaan (PU)-coating, en daarnaast is met name zeer fijn nylon- of polyestermateriaal (bijvoorbeeld het materiaal dat wordt gebruikt voor regenhoezen) conform de Duitse industrienorm in eerste instantie waterdicht (waterkolom < 1400 mm). Grovere rugzakmaterialen, zoals deze vaak voor producten met een lange levensduur worden gebruikt, hebben over het algemeen een waterkolom lager dan 1000 mm. In nieuwstaat zal regen van het waterafstotende materiaal afparelen. Doordat de rugzak wordt gebruikt, gaan echter zowel de waterafstotende laag aan de buitenzijde als de PU-coating aan de binnenzijde achteruit, waardoor er niet langer kan worden gesproken van 'waterdicht' conform de DIN-norm.

Ook kan bij langdurige regen via de naden of ritssluitingen vocht binnendringen in de rugzak. Daarom adviseren wij rugzakken bij vochtige weersomstandigheden of regen extra te beschermen met een regenhoes. Voorwerpen die absoluut droog moeten blijven, moeten in waterdichte pakzakken worden gedaan.

Hier vindt u een overzicht van de regen- en transporthoezen van Deuter

Een donsslaapzak moet kunnen ademen en dus luchtdoorlatend zijn, om een optimaal comfort te kunnen bieden. Dit zorgt er echter voor dat kleine veertjes zich zo nu en dan door de stof een weg naar buiten banen. Dit 'donsverlies' betekent echter niet dat de slaapzak kapot is. Wanneer je merkt dat een veertje uit de slaapzak naar buiten komt, trek deze dan bij voorkeur vanaf de andere richting terug in de vulling. Door het aansluitende gebruik zal het hierdoor ontstane gaatje in het slaapzakmateriaal vanzelf weer dicht gaan.

Het wordt afgeraden veertjes naar buiten te trekken, aangezien hierdoor het gevaar ontstaat dat direct meerdere veertjes naar buiten komen. Dit wordt veroorzaakt door de structuur van het dons in de slaapzak (losse veertjes haken aan elkaar vast). Bovendien kan de opening in het materiaal groter worden door het naar buiten trekken.

Maar wanneer 's nachts een enkel donsveertje naar buiten komt, is dit dus geen reden tot bezorgdheid. Dit is natuurlijk en verlaagt het isolerende vermogen van de slaapzak in geen geval.

Productspecifieke informatie

Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar via de gespecialiseerde Deuter-verkoper.

De Deuter-kinderdragers zijn geschikt voor kinderen vanaf de leeftijd dat zij zelfstandig kunnen zitten (ongeveer zes maanden oud, dit kan per kind echter sterk uiteenlopen).

De maximale belasting (kind plus bagage) bedraagt 22 kg. Tot dit gewicht is het product door de TÜV getest en voldoet het aan de Europese norm.

Aangezien kinderen verschillend snel groeien, zijn er geen voorschriften wat betreft de maximale lichaamslengte. De maximale belasting van 22 kg mag echter niet worden overschreden.

De voorwaarden voor handbagage zijn per luchtvaartmaatschappij zeer uiteenlopend. Wij adviseren daarom direct contact op te nemen met uw luchtvaartmaatschappij om bij hen na te vragen wat de precieze voorwaarden zijn voor handbagage. Op de pagina's met gedetailleerde productgegevens op onze website vindt u als richtlijn de maximale afmetingen van het volledig gevulde artikel.

Hier vindt u gedetailleerde informatie over wasvoorschriften en onderhoudsinstructies voor rugzakken en slaapzakken.

Wij leveren de afzonderlijke delen van het mondstuk niet als losse reserveonderdelen. Het is echter wel mogelijk een compleet nieuw mondstuk aan te schaffen bij een Deuter-verkoper bij u in de buurt, of om dit indien niet voorradig na te bestellen.

Er zijn geen reparatiesets voor rugzakken.

Voor een reparatie is een industriële naaimachine nodig voor zware textielsoorten. Probeer de rugzak dus niet thuis te repareren, maar ga naar een vakkundige reparateur bij u in de buurt of stuur de rugzak liefst ter reparatie op aan Deuter (vanzelfsprekend via de gespecialiseerde verkoper waar u het product hebt gekocht).

In veel gevallen kan een gat of scheur worden gerepareerd. De herstelplek zal weliswaar altijd zichtbaar blijven, maar onze professionele naaiers doen altijd hun uiterste best om de rugzak weer helemaal in orde te maken.

Ga met het te repareren artikel naar een Deuter-verkoper die uw rugzak kan opsturen voor reparatie.

Helaas kunnen wij op afstand geen diagnose stellen. Precieze informatie omtrent kosten en reparatiemogelijkheden kunnen wij pas verstrekken wanneer de rugzak bij ons binnen is. Houd rekening met het volgende: wanneer het artikel in het ergste geval onherstelbaar blijkt, dan zijn er mogelijk toch kosten verschuldigd hoewel het artikel zonder te zijn hersteld aan u wordt geretourneerd (behandelingskosten). Wij vragen om uw begrip hiervoor.

De daypacks worden als reserveonderdeel geleverd via de gespecialiseerde Deuter-verkoper. Wanneer de verkoper het betreffende daypack niet op voorraad heeft, dan kan hij dit altijd voor u bestellen. Hier vindt u informatie over de dichtstbijzijnde Deuter-verkoper.

Behalve de Waldfuchs 14 heeft geen van onze kinderrugzakken een regenhoes. Voor de 'Kids', 'Waldfuchs' en 'Schmusebär' hebben wij geen passende regenhoezen in ons assortiment. Voor de Junior is de Rain Cover Mini geschikt die verkrijgbaar is via de gespecialiseerde verkoper.

Op de pagina's met gedetailleerde productgegevens op onze website vindt u als richtlijn de maximale afmetingen (volume + afmetingen met hoogte, breedte en diepte in cm) van de volledig gevulde artikelen, en tevens de afmetingen (eveneens volume + afmetingen) van de regenhoezen. Vergelijk deze informatie alstublieft met elkaar. Zo kunt u eenvoudig zien welke regenhoes geschikt is.

Over het algemeen mag de regenhoes gerust iets groter zijn dan de rugzak. De sjorband waarmee de hoes aan de rugzak wordt bevestigd, maakt een bepaalde speelruimte mogelijk. In elk geval moet de rugzak echter zowel in lege toestand als compleet gevuld kunnen worden omhuld. Hierbij is er vanzelfsprekend sprake van een verschillende speelruimte. Om er zeker van te zijn dat de regenhoes echt optimaal om uw rugzak past, adviseren wij de hoes direct bij de aanschaf in de winkel te testen.

Bij specifieke vragen helpt onze Klantenservice u vanzelfsprekend graag verder!

Onze leverancier en partner ABS geeft in dit geval alle nodige informatie over vliegreizen.